pexels-photo-1080592-370×260-1

Mệnh thổ có hợp với màu trắng không?